Viktigt att tänka på när du
ska bygga padelbana

Här förklarar vi vad som krävs i detalj och vilka krav som kommer ställas på dig och din lokal för att bygga en riktigt bra padelanläggning och padelbana. När du kommit till slutet vet vi att du kommer vara rustad att ta rätt beslut och ha kunskapen som gör att du kan göra rätt från början och undvika otrevliga överraskningar.

Mått

Först behöver du veta om utrymmet är tillräckligt stort. Enligt reglerna ska spelytan på en officiell padelbana vara 10x20 meter vilket betyder att yttermåtten bör vara minst 11x21 meter, dvs 230 kvm per dubbelbana. En singelbana har måtten 6x20 meter och för det krävs ett yttermått på minst 7x21 m.

Takhöjden måste vara minst 6 meter över hela banytan och för nybyggnationer rekommenderas 8 meter. Det är viktigt att inget inskränker på utrymmet som exempelvis ventilationskanaler, belysningsarmaturer, balkar och liknande.

Planera ytorna väl

Oavsett om du ska bygga en padel- eller multisportanläggning är det viktigt att ha koll på lokalens ytor och planera utifrån det. Inser du efter byggstart att måtten inte stämmer får du antingen installera färre banor vilket ger dig lägre lönsamhet, alternativt bygga ut för att få plats. För att skapa en bra trivsel hos besökarna är det också viktigt att banorna inte placeras för tätt. Så stanna upp och gör en realistisk plan, det lönar sig i längden.

Design

Spelplanen delas upp i två delar med ett nät. Det innebär att en dubbelbana har två kvadratiska halvor på 10x10 meter som ska vara perfekt symmetriska, både gällande ytor och linjer. 3 meter från padelbanans kortsida finns en servlinje. Det betyder att ytan mellan servlinjen och nätet är 6,95 meter som även delas upp i två delar av en vinkelrät linje mot servlinjen, denna kallas den centrala servlinjen. Alla linjer är 5 cm breda och färgen bör helst vara vit, i kontrast till golvets färg för att det ska vara lätt att skilja från golvytan.

Banan är inramad av fyra väggar. Långsidornas första 8 meter från nätet skall vara tre meter höga och kvarvarande 2 meter mot kortsidan skall vara 4 meter höga. Kortsidorna skall vara fyra meter höga där reglerna tillåter att de tre första metrarna är av glas och den sista metern bör bestå av ett svetsat nät.

Reglerna tillåter två varianter av långsida:
Variant 1
Padelbana långsida variant 1

Långsidans yttre del består av en glasvägg som är 3 meter hög och 4 meter bred. Ett svetsat metallnät fullbordar höjden upp till 4 meter i banans yttre del.

Variant 2
Padelbana långsida variant 2

Långsidans yttre del består av en glasvägg som är 3 meter hög och 4 meter bred. Ett svetsat metallnät fullbordar höjden upp till 4 meter över hela banans långsida.

Om ditt mål är att arrangera internationella tävlingar finns det riktlinjer hur sponsorlogos ska placeras på banorna. I dessa fall bör du kontakta oss så vi kan beskriva mer i detalj hur du ska gå till väga för att få banan godkänd internationellt.

Golvet

Vanligtvis består padelbanans golv av konstgräs och sand, som förutom att minimera rörelser av mattan också skapar ett bra underlag för spelarna. Mängden sand avgör också hur snabb banan blir att spela på.

Eftersom gräset utsätts för högt slitage är det viktigt att välja gräs av hög kvalitet, vilket också är avgörande för spelarnas upplevelse på banan. När det gäller val av färger på golvet rekommenderas två färger: grön eller blå. Golvet bör vara enfärgat och inte densamma som väggarnas färg. Svart golv är endast tillåtet för inomhusinstallationer.

Avgörande vid val av gräs är om padelbanan ska vara inomhus eller utomhus för att få de bästa egenskaperna. Det finns två typer av konstgräs:

  1. Krullgräs

    Konstgrässtrå med hullingar som gör att sanden stannar på rätt plats och att du som hallägare inte behöver sopa banorna lika mycket som ett rakt gräs kräver.

  2. Rakt gräs

    Det raka gräset har som det låter konstgrässtrån som är raka, vilket gör att sanden flyttas runt av spelarna ut mot kanterna på banan. Detta medför att banorna måste sopas för att få sanden tillbaka på rätt ställen. Varför då välja rakt gräs? Det blir lättare att underhålla och sopa bort smuts som barr och jord m.m. på utomhusbanor.

Underlag

Innan gräset läggs är det viktigt att underlaget är jämnt. Det går inte nog att betona vikten av att marken inte får luta, utan är helt plan för att skapa den optimala spelkänslan. Det rekommenderas att underlaget är ett betonggolv på minst 10 cm i tjocklek och maximal differensen får vara 4 mm på en 5 meters rätskiva. Om golvet inte är jämt kan man använda golvavjämning för att få en rak golvyta. En besiktning av lokalen rekommenderas för att veta redan vid start vad som bör åtgärdas innan installation av banorna. Underarbetet är alltså som vanligt en viktig del av helheten.

Ramkonstruktion

En ramkonstruktion i stål har olika tjocklek beroende på om banan ska stå inomhus eller utomhus. Om banan ska stå utomhus måste konstruktionen tåla det nordiska klimatet och för det behövs grövre profiler. Stålkonstruktionen bör även behandlas med sendizimirförzinkning innan den pulverlackeras i slutgiltig kulör för att undvika rost.

Val av glas

För att undvika eventuella olyckor är det viktigt att glaset har bra kvalitet och att det är monterat på rätt sätt. Våra padelbanor levereras alltid med härdat säkerhetsglas som är tillverkat enligt standarden DIN 1429. Till en inomhusbana används glasskivor av 10 mm och till utomhusbanor ska glasskivorna vara 12 mm. Eftersom utomhusbanor är mer utsatta för temperaturskillnader, väder och vind är det extra viktigt att välja rätt glas och se till att det monteras rätt. Standarden EN 12150-1 för härdat glas måste alltid följas.

Stålgaller

Padelbanans långsida består av svetsat stålnät som måste palla högt slitage då spelare springer in i väggarna, sparkar och slår med rackets. Ett nät av bra kvalitet är avgörande för att minimera risken för skador som lätt kan uppkomma om svetsar släpper och i sin tur skapar vassa kanter i konstruktionen.

Maskstorleken på metallnätet får inte vara mindre än 50x50 mm och inte större än 70,8x70,8 mm. Det rekommenderas att tjockleken på ståltrådens diameter är mellan 1,6 mm och 4 mm och måste också ha en spänning som gör att bollen kan studsa bra.

Ingångar

Ingångarna till spelplanen ska vara placerade på padelbanans långsidor. Antingen på båda sidorna eller bara på en sida. Det är viktigt att ingångarna alltid är symmetriska i förhållande till varandra. Det kan finnas en eller två öppningar per sida, med eller utan dörr.

En ingång per sida
En ingång per sida

Öppningen måste ha minst 1,05 x 2,00 meter och högst 2,00 x 2,20 meter

Två ingångar per sida
Två ingångar per sida

Öppningen måste ha minst 0,72 x 2,00 meter och högst 1,00 x 2,20 meter

Vänligen notera: Banor för allmän användning måste följa tillgänglighetsreglerna och anpassas för personer med nedsatt rörlighet. Om ingångarna har dörrar måste handtagen sitta på utsidan av banan för att inte störa spelarna. Samtliga våra banor uppfyller de fastställda normerna i regelverket för Padel.

Yttre spelområde – Ytor man får springa ut och spela på

Varje långsida av spelplanen måste ha öppningar med åtkomst från båda spelsidorna som tillåter spel utanför padelbanan. Det får inte finnas något hinder vid utgången eller området utanför som måste vara minst två meter bred och minst 4 meter lång från varje sida av öppningen samt minst 3 meter hög. Måtten måste vara detsamma på båda sidorna av spelplanen.

Yttre spelområde

Dörröppningarna måste skyddas på alla tre sidor (den lodrätta sidan, den övre samt nätfäststolparna/mittenstolpen) med en stötdämpande produkt som har en tjocklek på minst 2 cm t.ex. skumgummi, gummi eller neopren.

Belysning

En padelbana ska ha minst fyra strålkastare, placerade utanför banan eller intill väggarna och minst 6 meter från marken. Belysningen bör vara minst 400-500 lux (det dubbla vid tv-sändningar) och den måste vara enhetlig och installerad på ett sätt som inte bländar spelarna, domaren eller åskådarna. Vid byggandet av inomhusbanor går det även att montera separata belysningslösningar från taket. Här finns ett flertal olika varianter och lösningar. Viktigt är att beakta att de inte placeras så det inskränker på utrymmet ovanför plan samt att välja en lösning som minimerar att spelarna bländas.

Nätet

Nätet som fördelar spelplanen i två delar är 10 meter lång och har en maxhöjd på 88 cm i centrum och höjs till max 92 cm på ändarna. Nätet hängs upp med en metallvajer vars ändar är fästa vid två sidostolpar som har en maxhöjd på 1,05 meter, eller direkt i banans konstruktion. (Se figur xx) Nätets stolpar måste ha sina yttre sidor i linje med banans öppning eller dörr. Dessa kan vara runda eller fyrkantiga, men alltid med rundade kanter. Nätets övre del består av ett vitt band där vajern som håller nätet på plats går igenom. Bandet har en bredd mellan 5 och 6,3 cm och man kan även addera ett extra band för reklam som inte får överstiga 9 cm.

Krav på nätet

Installation

När allt väl är på plats är det dags att installera stålkonstruktionen, montera glaset, lägga mattan, fylla på med sand och installera belysningen. Eftersom en padelbanas delar är stora krävs en stor port för att få in delarna i lokalen. Vanligtvis är glasskivorna 3 meter breda vilket kräver en port som är minst 3,5x3,5 meter. Vi rekommenderar att lämna installationsarbetet till vår erfarna personal som har koll på alla delar för att få en perfekt monterad bana.

Kvalitet

Kvaliteten på padelbanan är A och O. Padel är en populär sport och antalet padelanläggningar ökar i Sverige. Detta leder till ökad konkurrens. Genom att erbjuda padelbanor med hög kvalitet på väggar, gräs och belysning etc ökar du chansen att kunderna väljer att spela i just din hall. På Padel Sport Courts har vi lång erfarenhet av projektering och logistiken kring att bygga en sportanläggning. Vi tar helhetsansvar för att du ska få en komplett bana enligt överenskommen design och kvalitet. När du väljer en lösning från Padel Sport Courts har dessutom alla delar kontrollerats noga in i minsta detalj innan vi låter det bli en del av vår standard.

Underhåll

Regelbundet underhåll är nödvändigt för att kunna erbjuda en bra spelmiljö. Genom att putsa glasväggarna och sopa banorna regelbundet ökar spelupplevelsen på banorna vilket leder till att spelarna kommer göra din padelhall till förstahandsvalet. Utbildad personal bör utföra service av konstgräset minst en gång om året och det rekommenderas att byta konstgräset vart femte år. Tänk också på att belysningen kan behöva bytas ut och att ha reservarmaturer om nån skulle slockna.